משלוחים חינם

ברכישה מעל 200 ₪

‭073-7299666‬

שירות ומכירות טלפוני

תקנון ותנאי שימוש

1. מבוא

1.1 ברוך הבא לאתר www.brands4u.co.il (להלן –”האתר”), אותו מפעילה חברת ברנדס פור יו (להלן “החברה”)  האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המיובאים ו/או מיוצרים ו/או משווקים על ידי החברה (חנות וירטואלית).

1.2 פרטי הקשר של החברה הם:

שם החברה: ברנדס פור יו  מ.ע. 201114196

כתובת למשלוח דואר: צירלסון 29  בני ברק. (בחנייה. כניסה מאחורי הבניין)

כתובת למשלוח חבילות/החזרות חבילות: צירלסון 29  בני ברק (בחנייה. כניסה מאחורי הבניין).

דואר אלקטרוני: [email protected]

טלפון: 073-7299666

פקס: 03-9796206

1.3 ברנדס פור יו מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן -“תנאי השימוש”).

1.4 המשתמש נדרש לקרוא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר שכן המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהו באתר מהווים הסכמת המשתמש להוראות תקנון זה. המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם המשתמש אינו מסכים לאמור כאן, המשתמש נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.

1.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי

וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.

תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.

1.6  השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

2. תנאי סף לביצוע רכישות באתר

ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1 המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל.

2.2  המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

2.3. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק על ידי אחת  מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה.

2.4 המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

2.5. המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר.

3. פרטי המשתמש

3.1 בעת ביצוע עסקה באתר המשתמש יידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה,מספר זהות, (שם ומס’ חברה – לפי העניין), טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים, לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לחברה בשל כך.

3.2 בעצם ביצוע העסקה המשתמש מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לו, או לתאגיד בשמו הוא  מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינו מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלוונטי.

4.ביצוע רכישה באמצעות האתר

4.1  המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה).
במקרה שלאחר מכירה של מוצר,התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך 2 ימי עסקים ותאפשר לו לבחור בין הזמנת מוצר חלופי או ביטול העסקה.

4.2 התשלום בגין העסקה יבוצע בכרטיס אשראי בלבד (ללא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק, מזומן, זיכוי, מימוש נקודות).

4.3 המשתמש ימסור פרטים אישיים כאמור בסעיף 3.1 לעיל, לאחר מכן יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו (להלן: “ההזמנה”).

4.4 לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק ברנדס פור יו את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעת דוא”ל, בהתאם לפרטים שמסר. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שהחברה תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף להימצאות המוצר במלאי, כאמור בסעיף 4.1 לעיל. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי תוצג הודעה למשתמש באתר ותישלח למשתמש הודעה דוא”ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

4.5  מועדי המשלוח של ההזמנה ייחשבו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

4.6  המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא”ל ו/או מספר הטלפון הנייד הוא מאשר משלוח הודעות על ידי ברנדס פור יו ו/או מי שהוסמך לכך מטעמה בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא”ל ו/ואו SMS האמורים אינם מהווים ראיה על ביצוע הפעולה.

4.7 רישומי המחשב הפנימיים של ברנדס פור יו ו/או מי מטעמה יהוו ראיה קבילה לביצוע ההזמנה כאמור.

5.אספקת המוצרים

5.1 ברנדס פור יו תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו או לכתובת נקודת שרות קרובה למקום מגורי המזמין בכפוף לתנאי המשלוח.

5.2 שירותי השילוח יהיו באמצעות חברת צ’יטה או באמצעות חברה חילופית.

5.3 ברנדס פור יו רשאית בכל עת לשנות ולבחור לעבוד עם חברת שילוח אחרת ולבצע את המשלוחים עם כל חברת שילוח שתימצא ברנס פור יו לנכון.

5.4 ברנדס פור יו תפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה.

5.5 ברנדס פור יו מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש.

5.6 התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח.

5.7 מועד אספקת המוצרים המצויין באתר מתייחס לימי עבודה של חברת צ’יטה (לא כולל ימי שבת וימי חג) כאשר תחילת ספירתם הינו ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 14:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת.

5.8 ברנדס פור יו לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר המשתמש.  ברנדס פור יו לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש תנקוט ברנדס פור יו במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף 6.4 להלן.

6.ביטול עסקה

ביטול עסקה על ידי המשתמש

6.1 המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות מכוחו.

6.2 להלן פירוט התנאים והדרך בא יכול המשתמש לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

6.2.1 המשתמש רשאי לבטל את העסקה לרכישת המוצר מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר;

6.2.1 המשתמש אינו רשאי לבטל עסקה לרכישת המוצרים שלהלן:

6.2.2.1 טובין פסידים;

6.2.2.2 טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

6.2.2.3 טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

6.3 ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב אל ברנדס פור יו בדוא”ל

[email protected]

6.4 לאחר קבלת ההודעה בדבר ביטול העסקה כאמור לעיל, ברנדס פור יו תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, ולא תגבה מהמשתמש סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה לא יגבו דמי ביטול).

6.5 במידה ומבצע הפעולה קיבל לידיו את המוצר, בטרם העסקה בוטלה על ידו, ידאג להחזרת המוצר לברנדס פור יו, על חשבונו, בהתאם לפרטים שיימסרו לו (במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר שסופק לבין המוצר שהוזמן, ההחזרה תיעשה על-ידי ברנדס פור יו ועל חשבונה). המוצר יוחזר, באריזתו המקורית.ביטול העסקה על ידי ברנדס פור יו

6.6 ברנדס פור יו תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה:

6.6.1 במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר

ובין אם בתיאור המוצר;

6.6.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים

את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;

6.6.3 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה,

ביצועה או השתתפות  במכירה באופן תקין;

6.6.4 אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש

ו/או מי מטעמו;

6.6.5 הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח

בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה וברנדס פור יו

תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין

המוצר, ככל ששולם.

6.7 למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה,

מכל מין וסוג, כלפי ברנדס פור יו בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

  1. הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע

7.1  בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפני

המשתמש,התכנים שעניינו  אותו, זמן שהייה באתר ואילו פעולות ביצע המשתמש.

החברה רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה

והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. החברה רשאית למסור נתונים

סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית או

מאפשרים לזהות אותו באופן אישי.

7.2  החברה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים בפורום הגולשים, אולם היא שומרת

לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לה) במקרים בהם הדין

מקנה לה זכות לעשות כן.

7.3 לתשומת לב המשתמש: במועד ההרשמה לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר באתר

יתבקש המשתמש  לבחור במקום המיועד לכך האם הינו מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של

האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) בגין מבצעים

והנחות ברנדס פור יו.

7.4 אם המשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות ברנדס פור יו, הוא יוכל לבחור

שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן יוכל להסיר בכל עת את פרטיו

מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לו במסגרת כל

הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שיקבל מחברת ‘ברנדס פור יו’

  1. זכויות יוצרים וקנין רוחני

8.1 כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של ‘ברנדס פור יו’.

8.2 האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים,

צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב’ (להלן –

“המידע”) מוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת  ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות

יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של ‘ברנדס פור יו’ של צדדים שלישיים אשר

התירו לברנדס פור יו לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.

8.3  נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע

לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר

ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של ‘ברנדס פור יו’.

8.4 המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי

במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ”ל, או לגרום לכל

שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.

8.5 הסימנים המסחריים של ‘ברנדס פור יו’ בין אם מצוין בצדם הסימון © ובין אם לאו, הם

סימני מסחר של ‘ברנדס פו יו’, או מותגים בבעלות ‘ברנדס פור יו’, אשר השימוש בהם

מותר בלעדית ‘ברנדס פור יו’. לא יעשה המשתמש כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין

של ‘ברנדס פור יו’ בסימני המסחר או המותגים.

9.הגבלת אחריות של מפעילת האתר

9.1 האתר בכללותו – כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור

כמות שהוא (As Is). אמנם, נתכוונה ‘ברנדס פור יו’ כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם

יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. למרות האמור

לעיל, ‘ברנדס פור יו’ בודקת את המידע המוצג באתר, לרבות המפרטים ומחירי המוצרים,

בנסיבות בהן תגלה ‘ברנדס פור יו’, כי נפלה טעות במידע המוצג באתר, תתקן ‘ברנדס פור

יו’ את הטעות באופן מיידי. ‘ברנדס פור יו’ אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו

ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים בכדי למנוע טעויות אלו. ‘ברנדס פור יו’

מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו

מהווה  המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו,

ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל

מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן

וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים, ועל כן מובן כי ל’ברנדס פור יו’ אין כל אחריות \

בגין מידע מעין זה, ואין ‘ברנדס פור יו’ ערבה למידת הדיוק ואמינותו של מידע זה. יחד עם

זאת, מפעילי האתר ינקטו בכל האמצעים מול הספקים בכדי לפתור תלונות צרכנים.

9.2  ברנדס פור יו’ אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות,

יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ‘ברנדס פור

יו’, נזקים, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר,

אצל ‘ברנדס פור יו’ או מי מספקיה.

9.3 השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. ‘ברנדס פור יו’ אינה נושאת בכל אחריות או

חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר. ‘ברנדס פור יו’ לא תהא אחראית

לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה

כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.

9.4  החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד

המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או

שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע.

9.5 ברנדס פור יו אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות

המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים.

9.6  ‘ברנדס פור יו’ לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם

או שגוי במוצרים. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי

בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

9.7 ‘ברנדס פור יו’ אינה אחראית על מוצרים שהתקנתם תלויה בקונה ושניזוקו כתוצאה

מהתקנה ו/או משימוש לא נכון

10.קישורים לאתרים נוספים (links)

10.1 הימצאותם של קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים

אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

10.2 בכל הנוגע לקישורים לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על ידי ‘ברנדס פור יו’, ‘ברנדס

פור יו’ לא תהיה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר,

שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או בשל

מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.

11.אבטחת מידע

11.1 אנו לוקחים ברצינות רבה את החשיבות באבטחת הנתונים האישיים שלך. מתוקף כך, אנו

נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של

המידע שנאסף אודותיך.

11.2 עם זאת, עליך לדעת כי הגלישה באינטרנט, חשופה לסיכונים רבים, כגון: גניבת אמצעי

זיהוי (PHISHING), חשיפת מידע שאינו מוצפן, הידבקות ב’ווירוסים’ וציתות לתקשורת

המחשב.

11.3 שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת

חושף אותך להדבקות בוירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את

פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. האחריות לכך ש’ווירוסים’ לא יחדרו

למחשב ממנו מתבצעת פעילותך באתרים מוטלת עליך בלבד, על ידי התקנת

כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.

11.4 היזהר מהודעות דוא”ל או SMS מזויפות – הודעות דוא”ל או SMS מזויפות הנן הודעות

הנשלחות כביכול מטעמנו אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור

הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש

העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול

להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברות מהן כביכול נשלח המכתב. בדרך זו

מנסים שלא כדין להשיג נתונים אישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם.

ככלל אנו לא שולחים בקשות בהודעות דוא”ל או SMS לקבלת פרטי ההתקשרות שלך כגון

שם משתמש וסיסמה. הסיסמה הינה סודית ומיועדת לך בלבד, אין להעבירה לאף גורם

בחברות או גורם זר אחר. כל בקשה לקבלת הסיסמה שלך הינה מזויפת יש להתעלם ממנה

ולעדכן אותנו.

12.תנאים נוספים

12.1 אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. בכלל זה, אין לפרסם

או להעביר באמצעות  האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות

הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

12.2 אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

12.3 הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם

יפר את תנאי התקנון.

12.4 ‘ברנדס פור יו’ שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות מעת לעת כל

חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי

‘ברנדס פור יו’ בגין שינויים במידע באתר.

12.5 ‘ברנדס פור יו’ רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי

שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד ‘ברנדס פור יו’ לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור,

באתר.

12.6 המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין ‘ברנדס פור יו’

כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.

12.7 הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם

של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד.

12.8 היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים

שנשלל תוקפם או שהוחלט  כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים,

אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי

תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

אם אינך מסכים לכללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה , אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן